Bescherming Van Persoonsgegevens

INFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Let a.u.b. op het volgende: De hier gepubliceerde teksten moeten worden beschouwd als serviceverlening. In geval van foutieve of onduidelijke vertalingen gelden uitsluitend de formuleringen van de desbetreffende inhoud op de Duitstalige website (www.koenig-neurath.de). Neem bij vragen a.u.b. rechtstreeks contact op met de firma König + Neurath AG, Duitsland. Hartelijk dank!

Het gebruik van onze website is doorgaans mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens. Voor zover op onze pagina's persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres) worden verzameld, geschiedt dit – voor zover mogelijk – steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

In verband met uw toegang worden in onze server ten behoeve van de gegevensbeveiliging tijdelijk gegevens opgeslagen die mogelijk een identificatie toelaten (bijvoorbeeld IP-adres, datum, tijd en naam van het opgevraagde bestand). Een analyse van die gegevens, anders dan voor statistische doeleinden in geanonimiseerde vorm, vindt niet plaats.

Mocht u bij ons informatiemateriaal bestellen, dan hebben wij van u naam, e-mailadres en informatie over levering en facturering nodig. Zo kunnen wij uw bestelling in behandeling nemen en uitvoeren. Deze gegevens worden voor de duur van de orderafwikkeling in elektronische vorm opgeslagen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden persoonsgegevens niet op andere wijze gebruikt of doorgegeven aan derden.

Met de bestelling gaat u akkoord met de genoemde verwerking van uw persoonsgegevens voor zover dit voor het doel van de overeenkomst noodzakelijk is. U kunt de aan ons verleende toestemming te allen tijde schriftelijk of per e-mail per direct herroepen.

Verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens voor het gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogeheten ‘cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en opgeslagen.

Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragslanden van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de website-exploitant zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om nog andere diensten die verband houden met het website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren.Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instelling van uw browsersoftware aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via onderstaande link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt het inwinnen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die het toekomstige inwinnen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de bescherming van persoonsgegevens kunt u vinden op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. op https://www.google.de/intl/nl/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-Masking) te waarborgen.