DUURZAAMHEID

BEWUST VERANTWOORDELIJK DENKEN - DUURZAAM HANDELEN

Milieubescherming als centraal thema van de huidige tijd. Als belangrijkste duitse producent van bureaumeubilair vervullen wij een voorbeeldfunctie. onze betrokkenheid bij het milieu wordt zichtbaar in talrijke activiteiten in alle afdelingen van het bedrijf. Wij realiseren ons dat onze ambities permanente veranderingen vereisen op alle niveaus. en onze handelwijze beïnvloedt voor een belangrijk deel de manier van praten, denken en doen van onze omgeving, vooral van onze medewerkers.

 

Het moet ons streven zijn om het ecosysteem te ontzien en voor toekomstige generaties een intacte leefruimte achter te laten. de noodzakelijke verantwoordelijkheid voor natuur en maatschappij maakt deel uit van onze bedrijfsfilosofie.

 

Duurzame groei sinds 1925.
"Duurzaamheid is de eerste vereiste van onze bedrijfsvoering. want alleen een bedrijf dat geeft om de toekomst, kan zelf een toekomst hebben." Egon König

DUURZAAMHEID

SCS Indoor Advantage Gold

Het keurmerk "Indoor Advantage Gold" van SCS Global Services is een van 's werelds bekendste en meest gebruikte kwaliteitskenmerken op het gebied van emissies. Producten die zijn bekroond met het label dragen bij tot de verbetering van de binnenlucht en beschermen op korte en lange termijn de gezondheid van de mens. Dankzij ons consequente gebruik van emissiearme materialen bij de productie van kantoor- en zitmeubilair is een groot aantal van onze producten met dit keurmerk onderscheiden.

 

Meubels met het certificaat "SCS Indoor Advantage Gold" zijn door onafhankelijke keuringsinstituten (bijv. in Duitsland door het gerenommeerde eco-instituut in Keulen) getest op de uitstoot van schadelijke stoffen en voldoen aan een van de strengste normen ter wereld voor chemische emissies. De vereisten zijn gebaseerd op de ANSI/BIFMA normen M7.1 en X7.1 uit de Verenigde Staten en op de Californische controlestandaard 01350 voor producten in binnenruimten (CDPH standaard methode v 1.1). www.scsglobalservices.com/certified-green-products-guide

 

DUURZAAMHEID

WIJ STREVEN ONZE DOELEN SYSTEMATISCH NA

Deze doelen kunnen wij alleen bereiken met behulp van alle medewerkers. De doeltreffendheid van onze maatregelen wordt door interne audits gecontroleerd. Analyses en beoordelingen van de essentiele milieu-aspecten maken constante optimaliseringen mogelijk. Leveranciers en dienstverlenende ondernemingen worden hierbij betrokken.

  • Energieconcept voor verlichting
  • Reductie uitstoot oplosmiddelen
  • Verdere energiebesparingen
  • Uitbreiding van de ecologische produktonderzoek voor de "Blauwe engel"
  • Besparing nij de verwerking met luchtdruck

 

Ecologie bepaalt de aaneenschakeling van onze toegevoegde waarde.

 

Ecologie bepaalt de aaneenschakeling van onze toegevoegde waarde. Wij verplichten onszelf om continu de bescherming van het milieu te verbeteren. Innovatieve investeringen maken het mogelijk steeds schoner te produceren, milieuvriendelijke materialen te gebruiken en een effectieve logistiek toe te passen. Gecertificeerd milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14.001.

 

DUURZAAMHEID

Kroniek DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID

UN GLOBAL COMPACT

König +  Neurath is gecommitteerd aan de principes van het UN Global Compact.
Dit omvat de eerbiediging en bevordering van de mensenrechten, het nakomen en bevorderen van internationale arbeidsnormen, het afzetten tegen elke vorm van corruptie, evenals de continue verbetering van de milieu-impact van ons bedrijf door middel van preventie en naleving van de milieuwetgeving. 

 

Doel van het Global Compact is een platform te bieden voor de uitwisseling van bedrijven en andere organisaties die zich voor de tien principes inzetten.
Het werd 15 jaar geleden in het leven geroepen. Wereldwijd hebben inmiddels meer dan 8.000 bedrijven en organisaties uit de burger organisaties, politiek en wetenschap uit 170 landen zich bij dit initiatief aangesloten.

 

 

 

Principe 1: Ondernemingen moeten de bescherming van de internationale mensenrechten ondersteunen en in acht nemen.
Principe 2: Ondernemingen moeten er voor zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten.
Principe 3: Ondernemingen moeten  de vrijheid van verenigingen erkennen en het recht op collectieve onderhandelingen garanderen.
Principe 4: Ondernemingen moeten pleiten voor de uitbanning van alle vormen van dwangarbeid.
Principe 5: Ondernemingen moeten opkomen voor de afschaffing van kinderarbeid.
Principe 6: Ondernemingen moeten opkomen voor de afschaffing van discriminatie bij de werving van werkgelegenheid.
Principe 7: Ondernemingen moeten de principes volgen van de aanpak van milieuproblemen.
Principe 8: Ondernemingen moeten initiatieven ontplooien ter bevordering van een groter milieubewustzijn.
Principe 9: Ondernemingen moeten de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën versnellen.
Principe 10: Ondernemingen moeten optreden tegen alle vormen van corruptie, met inbegrip van afpersing en omkoping.

 

DUURZAAMHEID

DOWNLOADS

DUURZAAMHEID

CONTACT

Ernst-Peter Kipper

König + Neurath AG
Industriestraße 1
61184 Karben
Tel.: +49 6039 483-704
ernst-peter.kipper@koenig-neurath.de