UN GLOBAL COMPACT en certificeringen

Verantwoordelijk ondernemingsbestuur

Kern van onze verantwoordelijkheid als onderneming op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming is het geïntegreerde, procesgerichte managementsysteem van König + Neurath. Dit is gecertificeerd volgens de internationale managementnormen DIN EN ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), DIN EN ISO 14001 (milieumanagement) en DIN EN ISO 50001 (energiemanagement). Bovendien is de meerderheid van onze producten meervoudig gecertificeerd.

Img

en het jaarlijkse voortgangsverslag

UN Global Compact is de naam van het grootste en belangrijkste initiatief voor verantwoord ondernemen wereldwijd. De idee achter UN Global Compact is een inclusieve en duurzame wereldeconomie op basis van tien universele principes.

König + Neurath maakt deel uit van dit initiatief en heeft in 2016 de verklaring ondertekend waarmee bedrijven zich verplichten tot het naleven van bindende beginselen in kwesties op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu- en klimaatbescherming en voorkoming van corruptie. Het jaarlijkse voortgangsverslag (Communication on Progress, afgekort COP) is een belangrijk uitgangspunt voor onze betrokkenheid bij UN Global Compact. Het is ons centrale instrument om onze prestaties op deze gebieden transparant weer te geven. De meest recente versie van het jaarlijkse voortgangsverslag voor het boekjaar 2020+2021 is hier ter inzage beschikbaar.

Img

EcoVadis stelt totaalratings op het gebied van bedrijfsverantwoordelijkheid (Corporate Social Responsibility, CSR) aan bedrijven beschikbaar. Deze rating omvat een groot aantal niet-financiële managementsystemen. Prestaties op het gebied van milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop worden in de beoordeling verwerkt.

De beoordelingen worden weergegeven in eenvoudig te lezen scorekaarten met een puntenaantal van nul tot honderd en medailles (brons, zilver, goud en platin). Ze laten tevens sterke kanten en verbeterpunten zien, waaruit actieplannen ter verbetering van de CSR-prestatie kunnen worden afgeleid.

König + Neurath laat zijn CSR-prestaties jaarlijks door EcoVadis beoordelen om het hoge niveau op het gebied van het maatschappelijk verantwoord ondernemen aan te tonen. In 2022 opnieuw König + Neurath bekroond met EcoVadis Gold status.

Img

Blauwe Engel

De Blauwe Engel - het milieukeurmerk van de Duitse regering - stelt al sinds 1978 onafhankelijke en geloofwaardige normen voor milieuvriendelijke en duurzame producten en diensten. De Blauwe Engel is het bekendste Duitse milieukeurmerk dat zich richt op de gehele levenscyclus van producten. De voor elke productgroep vastgestelde criteria worden om de drie à vier jaar door het Federaal Milieuagentschap herzien. Dit moedigt bedrijven aan de technische vooruitgang te integreren in het ontwerp van milieuvriendelijke producten.

Producten van König + Neurath dragen de Blauwe Engel in de categorieën tafels, opbergsystemen en scheidingswanden (DE-UZ 38) en gestoffeerde meubelen (DE-UZ 117). Zij voldoen dus aan de hoogste ecologische normen en dragen bij tot een goede binnenluchtkwaliteit.

Meer informatie over de Blauwe Engel

Img

Europese LEVEL-certificering

LEVEL is het eerste Europese certificaat voor de kantoormeubelindustrie dat alle relevante aspecten van duurzaamheid combineert. Bij de LEVEL-certificering wordt niet alleen het te certificeren product onder de loep genomen, maar ook de productielocatie en het bedrijf zelf. De eisen op de vier impactgebieden materiaal, energie en atmosfeer, gezondheid van mens en ecosysteem en maatschappelijke verantwoordelijkheid worden beoordeeld. Om het NIVEAU-certificaat te ontvangen, moeten producten eerst voldoen aan bepaalde minimumeisen op alle vier de impactgebieden. Alleen dan kunnen extra punten worden verzameld voor certificering. Daartoe moeten de fabrikanten de inputs en outputs van hun fabricageprocessen nauwkeurig meten, geschikte materialen gebruiken, het productontwerp documenteren en aantonen hoe zij aan hun sociale verantwoordelijkheid voldoen. Het merendeel van het König + Neurath productassortiment heeft het hoogste beoordelingsniveau LEVEL 3 bereikt.

Overzicht van alle gecertificeerde producten

Img

Möbel Made in Germany

De geografische herkomstgarantie "Möbel Made in Germany" staat voor hoge kwaliteit, duurzaamheid en gezond leven. De eisen zijn vastgesteld door het Duitse instituut voor kwaliteitsborging en etikettering (RAL). De criteria zijn zeer veeleisend. Constructie, assemblage en kwaliteitscontrole moeten volledig in Duitsland plaatsvinden. Bovendien moet het voor de kwaliteit relevante fabricageproces hoofdzakelijk in Duitsland plaatsvinden. Op de naleving van de eisen wordt toegezien door de Duitse Vereniging voor Meubelkwaliteit (DGM).. Het grootste deel van de König + Neurath portefeuille is voorzien van het label "Möbel Made in Germany".

Img

Het Indoor Advantage Gold keurmerkprogramma van SCS Global Services is een van de bekendste en meest gebruikte emissielabels. Producten die zijn bekroond met het label voldoen aan strenge emissiegrenswaarden en dragen er zo op lange termijn toe bij de gezondheid van de mens te beschermen. Dankzij ons consequente gebruik van emissiearme materialen bij de productie van kantoor- en zitmeubilair is een groot aantal van onze producten met dit keurmerk onderscheiden.

Meubels met het certificaat “SCS Indoor Advantage Gold” zijn door onafhankelijke keuringsinstituten (bijv. in Duitsland door het gerenommeerde eco-instituut in Keulen) getest op de uitstoot van schadelijke stoffen. De vereisten zijn gebaseerd op de ANSI/BIFMA standaarden M7.1 en X7.1 uit de Verenigde Staten en op de Californische controlestandaard 01350 voor producten in binnenruimten (CDPH standaard methode v 1.1).

Overzicht van alle gecertificeerde producten

Img

Voel je vrij om direct contact met ons op te nehmen:

König + Neurath Nederland

+31 20 4109410
Mail ons
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam

Loading data